Jednotlivé společnosti prohlašují,

že zpracovávají osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Dále společnosti prohlašují, že přijali potřebná technická a organizační bezpečnostní opatření pro zajištění ochrany osobních údajů pacientů, jejichž vyšetření je v těchto laboratořích prováděna včetně transportu materiálu do laboratoře, zpětného odesílání výsledkových zpráv, elektronického přenosu výsledků a archivace dokumentů.

Dokument Politika ochrany osobních údajů GDPR je uveden na webových stránkách jednotlivých společností.

RNDr. Jaroslav Loucký, jednatel společností skupiny Vaše laboratoře

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Nabízíme služby biochemické a hematologické laboratoře. Činnosti poskytujeme pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, pro ambulantní specialisty, samoplátce a veterináře.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MEDEOR laboratoře s.r.o. je součástí skupiny společností nabízejících služby laboratorní medicíny