Laboratoř průtokové cytometrie a imunologie zařadila v lednu 2021 do své nabídky novou screeningovou metodu Gastro-profil. Jde o metodu na principu imunoblotu, která semikvantitativně detekuje protilátky proti tkáňové transglutamináze, proti deamidovaným epitopům rekombinantního fúzního proteinu GAF-3X (analog gliadinu), proti mannanům kvasinek S. cerevisiae (ASCA), proti nativnímu antigenu parietálních buněk (APCA) a proti rekombinantnímu vnitřnímu faktoru (IFA).

Účelem této metody je při nespecifických klinických obtížích souvisejících se zažívacím traktem nasměrovat diagnostiku směrem k celiakii, nespecifickému střevnímu zánětu (především Crohnově chorobě) či autoimunitní gastritidě (resp. perniciózní anémii). S výjimkou APCA a IFA jsou protilátky vyšetřeny jak ve třídě IgA, tak ve třídě IgG, vzhledem k tomu, že zvláště celiakie je často provázena selektivním deficitem IgA.

K vyšetření je potřeba odběr srážlivé krve; výsledky budou dodány nejpozději do 14 dní od doručení do laboratoře.

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Nabízíme služby biochemické a hematologické laboratoře. Činnosti poskytujeme pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, pro ambulantní specialisty, samoplátce a veterináře.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MEDEOR laboratoře s.r.o. je součástí skupiny společností nabízející služby laboratorní medicíny