Biochemická a hematologická laboratoř MEDEOR laboratoře s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které patří do skupiny laboratoří Vaše laboratoře.

Naše laboratoř provádí biochemická a hematologická vyšetření ze vzorků krve, séra, plasmy a moče. Poskytujeme služby pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a pro ambulantní specialisty, dále pro veterináře a samoplátce z Přerova a jeho okolí. V naší laboratoři jsou využívány moderní analytické postupy, které umožňují velmi sensitivní a rychlá stanovení nejrůznějších analytů z oblastí klinické biochemie, laboratorní hematologie, endokrinologie, onkologie.

Naše laboratoř je evidována v Registru klinických laboratoří pro odbornost 801 a 818, splnila základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru a obdržela Osvědčení o registraci u NASKL – Registr klinických laboratoří. Laboratoř má platná Osvědčení o splnění podmínek AUDITU II pro odbornost 801 a 818 podle EN ISO 15189.

Organizační struktura: Společnost MEDEOR laboratoře s.r.o. patří do skupiny laboratoří Vaše laboratoře. Provozuje biochemickou a hematologickou laboratoř:
 • pracoviště: Biochemická a hematologická laboratoř s odběrovou místností v Přerově

  Vedoucí laboratoře: Mgr. Hana Kadlčíková
  Zástupce vedoucí laboratoře: RNDr. Marie Pavlíková
  Provozní doba: po - pá 7:00 – 15:00 hod
  Odběr krve a příjem materiálu: 6:30 – 14:00 hod

  Umístění: Laboratoř je umístěna ve druhém poschodí budovy MENS na náměstí Přerovského povstání 2803/1 . Před budovou je parkoviště. Celý objekt je bezbariérový.

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Nabízíme služby biochemické a hematologické laboratoře. Činnosti poskytujeme pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, pro ambulantní specialisty, samoplátce a veterináře.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MEDEOR laboratoře s.r.o. je součástí skupiny společností nabízející služby laboratorní medicíny