• Naší prvořadou snahou je dosáhnout maximální spokojenosti pacientů a lékařů - našich zákazníků. Na kvalitu klademe ve všech směrech ten nejvyšší důraz, a proto celý chod a provoz laboratoře odpovídá požadavkům mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189:2013.
  • Naše laboratoř je evidována v Registru klinických laboratoří pro odbornost 801 a 818, splnila základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru a obdržela Osvědčení o registraci u NASKL – Registr klinických laboratoří.
  • Úspěšně postupujeme k akreditaci systémem auditů u NASKL a jsme držiteli platného Osvědčení o splnění podmínek Auditu II pro odbornost 801 a 818.
  • Naše laboratoř se pravidelně účastní cyklů mezilaboratorní externí kontroly kvality SEKK, ze kterých pravidelně získávají certifikáty kvality. Získané certifikáty jsou k dispozici v laboratoři.
  • Naší snahou je vedle kvalitní diagnostiky i snaha o zlepšení informovanosti našich partnerů a hledání nových možností v komunikaci mezi lékařem a laboratoří. Naše internetové stránky www.medeorlaboratore.cz slouží průvodce našimi činnostmi a poskytují dostatek potřebných informací o preanalytické, analytické i postanalytické fázi nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.
  • V tomto směru nabízíme spolupracujícím lékařům zasílání výsledků v elektronické formě, a to zejména s ohledem na jednoznačnou identifikaci komunikujících stran a také s ohledem na zabezpečení pacientských dat vůči třetím stranám.

Osvědčení o splnění podmínek AUDITU

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Nabízíme služby biochemické a hematologické laboratoře. Činnosti poskytujeme pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, pro ambulantní specialisty, samoplátce a veterináře.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MEDEOR laboratoře s.r.o. je součástí skupiny společností nabízející služby laboratorní medicíny