Příprava pacienta před vyšetřením

Výsledky pacienta může ovlivnit řada fyziologických i nefyziologických faktorů, které se mohou vyskytnout při manipulaci s biologickým materiálem. Krátkodobý stres u úzkostlivých a tenzních pacientů může vyústit ve změnu koncentrace některých analytů. Stres může ovlivnit hladinu četných součástí tělesných tekutin. Pacient má být proto relaxován a v klidu. Je-li pacient rozrušený, je nutné ho nechat alespoň 15 minut v klidu, než začneme s odběrem. Proto je důležité poskytnout pacientovi klidné, příjemné prostředí, které zajistí, že pacient je před odběrem vzorků relaxován.

Odběr

Na odběr se není třeba dopředu objednávat, kromě vyšetření OGTT, neboli glukózového zátěžového testu, či glykemické křivky.

Přijďte na lačno, jen se dobře napijte čisté vody.

Na odběr je nejlépe přijít v době od 6:30 do 10:30, nejpozději však do 14:00.

Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat před odběrem. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l hořkého čaje (vody). Nalačno se také odebírá kapilární krev na glykémii.

Ranní moč

Pacient musí být informován, že k vyšetření musí odebrat střední proud moče po omytí zevního genitálu.

Sběr moče

Pacient musí být seznámen s postupem při sběru moče. Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda). Moč se může sbírat také pouze 12 hod.

Při sběru moče na Hamburgerův sediment nutno dodržet přesně dobu sběru - 3 hod. a objem moče přesně změřit.

Stolice na okultní krvácení, FOB

Odběr se provádí do speciálních zkumavek naplněných roztokem přesně podle přiloženého návodu. Nevyšetřuje se během a těsně po menzes.

Odkaz na informace "Pokyny pro pacienty"

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Nabízíme služby biochemické a hematologické laboratoře. Činnosti poskytujeme pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, pro ambulantní specialisty, samoplátce a veterináře.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MEDEOR laboratoře s.r.o. je součástí skupiny společností nabízející služby laboratorní medicíny