Náš hlavní poskytovatel připojení k internetu nám oznámil plánovaný výpadek služby ve čtvrtek 13. 7. 2023 v době od 8:00 do 11:00. Z technických důvodů nelze odstávku posunout do nočních hodin a velmi se nám za to omlouvá.

Pro tuto situaci máme nachystané náhradní řešení, které by nám mělo umožnit tento výpadek překlenout, ale nejsme schopni garantovat jeho absolutní spolehlivost.

Na připojení k internetu je závislý náš informační systém, který zajišťuje příjem a evidenci vzorků, komunikaci s analyzátory, kontrolu výsledků pověřenými pracovníky a tisk výsledků včetně rozesílání elektronických výsledků. Pokud není informační systém plně funkční, není možné ani nahlížení do databáze včetně vyhledání dřívějších výsledků. Může se tedy stát, že v této době dojde i k výpadku našich služeb, případně ke zpoždění ve vydávání výsledků.

Za všechny komplikace, které by mohly nastat, se Vám předem omlouvám.

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Nabízíme služby biochemické a hematologické laboratoře. Činnosti poskytujeme pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, pro ambulantní specialisty, samoplátce a veterináře.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MEDEOR laboratoře s.r.o. je součástí skupiny společností nabízející služby laboratorní medicíny