Výsledky jsou vydávány pacientům pouze v případě, že:

  1. Lékař písemně uvedl na žádance, že souhlasí s vydáním výsledkového listu pacientovi, a to pouze na základě předložení kartičky pojištěnce. V případě výsledkového listu nezletilého pacienta, předloží jeho zákonný zástupce kartičku pojištěnce svou i kartičku pojištěnce nezletilého.
  2. Výsledkový list vyzvedává jiná osoba než samotný pacient, a to pouze na základě předložení plné moci pacienta a rodného čísla osoby která výsledkový list vyzvedává + pacienta.
  3. Pacient - samoplátce na základě kartičky pojištěnce nebo předem dohodnutého hesla.

Pacienti, kteří přišli na odběr krevního obrazu, CRP a glykémie na STATIM, si na výsledek v případě souhlasu lékaře mohou počkat. V některých vybraných případech lte tento model uplatnit i u výsledků z vyšetření Quick, OGTT či dalších STATIM vyšetření.

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Nabízíme služby biochemické a hematologické laboratoře. Činnosti poskytujeme pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, pro ambulantní specialisty, samoplátce a veterináře.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MEDEOR laboratoře s.r.o. je součástí skupiny společností nabízející služby laboratorní medicíny