Na kterémkoliv odběrovém místě z uvedené mapy je možno provést odběr a to bez ohledu na místní příslušnost lékaře, výsledek bude doručen v každém případě tam, kam má, dle běžných zvyklostí. Příklad: Obvodní lékař v Brodku u Přerova mě vybavil žádankou na provedení odběru, nicméně již nemám čas přejíždět na polikliniku v Přerově, ale budu shodou okolností ještě ve Zlíně poblíž tamní polikliniky, tedy nic nebrání navštívit odběrové místo ve Zlíně a odběr uskutečnit tam.

Lze taktéž prohlásit, že s jakoukoliv žádankou Vaše laboratoře, ale i dalších laboratoří u nás v budově MENS uspějete.


Kliknutím na zvýrazněné místo v mapě získáte informaci o odběrovém místě ...  odběrové místo
  odběrové místo / laboratorní pracoviště
  laboratorní pracoviště

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Nabízíme služby biochemické a hematologické laboratoře. Činnosti poskytujeme pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, pro ambulantní specialisty, samoplátce a veterináře.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MEDEOR laboratoře s.r.o. je součástí skupiny společností nabízející služby laboratorní medicíny