Laboratorní zpravodaj/noviny, kterým se budeme snažit přispět k  lepší spolupráci mezi vašimi klinickými pracovišti a námi, jako pracovišti laboratorního komplementu.

Laboratorní medicína se neustále rozvíjí a je naší snahou vám nabízet nejen dobrý rutinní servis, ale přinášet i novinky, které mohou péči o vaše pacienty pozitivně ovlivnit. Nejde nám o to, abychom vás zahltili informacemi, ale spíše o to, abychom vás inspirovali a možná i trochu usnadnili orientaci v nových možnostech laboratorního testování.

Laboratorní noviny 01/2013 (557,80 kB PDF)

Laboratorní noviny 02/2013 (1,10 MB PDF)

Laboratorní noviny 03/2014 (474,96 kB PDF)

Laboratorní noviny 04/2014 (688,21 kB PDF)

Laboratorní noviny 05/2015 (582,02 kB PDF)

Laboratorní noviny 06/2015 (515,68 kB PDF)

Laboratorní noviny 07/2016 (728,58 kB PDF)

Laboratorní noviny 08/2016 (3,42 MB PDF)

Laboratorní noviny 09/2017 (701,28 kB PDF)

Laboratorní noviny 10/2017 (346,46 kB PDF)

Laboratorní noviny 11/2018 (1008,81 kB PDF)

Laboratorní noviny 12/2018 (1008,81 kB PDF)

Laboratorní noviny 13/2019 (460,50 kB PDF)

Laboratorní noviny 14/2019 (2500,81 kB PDF)

Laboratorní noviny 15/2020 (786,50 kB PDF)

Laboratorní noviny 16/2020 (837,55 kB PDF)

Laboratorní noviny 17/2021 (468,71 kB PDF)

Laboratorní noviny 18/2021 (1002,81 kB PDF)

Laboratorní noviny 19/2022 (673,65 kB PDF)

Laboratorní noviny 20/2022 (1250 kB PDF)

Laboratorní noviny 21/2023 (1094 kB PDF)

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Nabízíme služby biochemické a hematologické laboratoře. Činnosti poskytujeme pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, pro ambulantní specialisty, samoplátce a veterináře.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MEDEOR laboratoře s.r.o. je součástí skupiny společností nabízející služby laboratorní medicíny